Skip to Content

Program

 

Program Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej  Uniwersytetu Wrocławskiego - Uchwała nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.  w sprawie programów kształcenia  w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego .

  

Studia Doktoranckie Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 października 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Załącznik nr 5 stanowią karty przebiegu studiów doktoranckich:

- część a oraz b obowiązuje doktorantów odbywających studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych,

- część b obowiązuje doktorantów pozostałych jednostek Wydziału.

 

Przypominamy, że w celu rozliczenia roku 2018/2019 należy złożyć dwie karty przebiegu studiów (po jednej na każdy semestr) wraz z załacznikami, do dnia 15 września 2019 r.

 

***

Uchwała nr 146/IX/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 16 września 2013 r. w sprawie Programu kształcenia na studiach doktoranckich nauk prawnych (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 i w latach następnych.

Doktorantów realizujących plan studiów i program naucznania obowiązujący przed wejściem w życie niniejszej uchwały, wymiar seminarium doktoranckiego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 14 godzin kontaktowych i 6 godzin niekontaktowych w semestrze.

 

Uchwała nr 105/VI/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru na Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych realizowanych w roku akademickim 2018/2019.

Załącznik - wykaz przedmiotów

 

 ***

Uchwała nr 152/XII/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

***

Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Studiów Doktoranckich z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia poziomu znajomości języka obcego, którego osiągnięcie pozwala ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach  i uzyskania zaliczenia z języka obcego.

 ***

Uwaga Doktoranci!
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zajęciach wynikających z programu studiów doktoranckich
.