Skip to Content

Program

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 października 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Załącznik nr 5 stanowią karty przebiegu studiów doktoranckich:

- część a oraz b obowiązuje doktorantów odbywających studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych,

- część b obowiązuje doktorantów pozostałych jednostek Wydziału.

 

Przypominamy, że w celu rozliczenia roku 2017/2018 należy złożyć dwie karty przebiegu studiów (po jednej na każdy semestr) wraz z załacznikami, do dnia 15 września 2018 r.

 

***

 

Uchwała nr 146/IX/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 16 września 2013 r. w sprawie Programu kształcenia na studiach doktoranckich nauk prawnych (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 i w latach następnych.

Doktorantów realizujących plan studiów i program naucznania obowiązujący przed wejściem w życie niniejszej uchwały, wymiar seminarium doktoranckiego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 14 godzin kontaktowych i 6 godzin niekontaktowych w semestrze.

 

Uchwała nr 80/VI/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru na Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych realizowanych w roku akademickim 2017/2018

załącznik 1

 ***


Plan studiów i program nauczania dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 lub wcześniej.

Plany i programy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są oddzielne, jednak treści i wymiar zajęć są w dużym stopniu takie same dla obu trybów. Plany i programy oraz wykazy przedmiotów do wyboru zamieszczone są poniżej, w plikach z datą 2009 w nazwie. 

 ***

Obowiązujące przedmioty do wyboru na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

 ***

Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Studiów Doktoranckich z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia poziomu znajomości języka obcego, którego osiągnięcie pozwala ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach  i uzyskania zaliczenia z języka obcego.

 ***

Uwaga Doktoranci!
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zajęciach wynikających z programu studiów doktoranckich
.