Skip to Content

Stypendia

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o pilny odbiór decyzji stypendialnych z Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. Nr 6 bud. A) – najpóźniej do dnia 5 listopada br.

Informujemy, że w dniu 2 listopada Sekcja jest nieczynna,  w dniach 4-5 listopada Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia pełni dużur w godzianch:

09:15 - 15:00

Wypłaty stypendiów będą mogły nastąpić po odbiorze  decyzji przez wszystkich doktorantów

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Prorektora ds. Nauczania, prof. dra hab. Ryszarda Cacha, prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi listami rankingowymi dotyczącymi przyznania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej.

 

 


 

Uwaga!

 

Informujemy, że znane są już ostateczne listy rankingowe dotyczące przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej.

 

 


 

UWAGA!

Informujemy, że znane są już wstępne listy rankingowe dotyczące przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją zapraszamy w terminach:

- 11 października 2017 r. (środa) w godzinach od 14:30 do 16:30, pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/16)

- 12 października 2017 r. (czwartek) w godzinach od 14:30 do 16:30, pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/16)

 


 

Doktoranci studiów stacjonarnych mają prawo ubiegać się o następujące stypendia:
 

1. Stypendium doktoranckie termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2017 r

 

- Uchwała nr 79/VI/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 oraz określenia wysokości pojedynczego stypendium doktoranckiego

 

- Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim - NOWY REGULAMIN!!!!   NOWY FORMULARZ WNIOSKU!!!

 

- Formularz I rok

- Formularz II rok i kolejne lata

- Zarządzenie nr 14/2014 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego,

Załącznik do Szczegółowych kryteriów ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

2. Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2017 r.:

 - Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Wrocławskim- NOWY REGULAMIN!!!!   NOWY FORMULARZ WNIOSKU!!!

- Formularz I rok

- Zarządzenie nr 14/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na pierwszym roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018,

- Formularz II i kolejne lata

- Zarządzenie nr 15/2014 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Załącznik do szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.


 

3. Stypendia dla najlepszych doktorantów oraz inne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów:

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce "Studenci" Informacje i Ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej.

  

Zarządzenie nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,

Zarządzenie nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wnioski należy składać w Sekcji Pomocy Materialnej (pok. 16 bud. A).