Skip to Content

Rekrutacja

 

 

Komisja Rekrutacyjna do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki prawne ogłasza w dniu 7 lipca 2022 r. listę rankingową

 

 

Uwaga!

Wgląd w dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego będzie możliwy w dniu 13 lipca 2022 r. (środa) od godz. 10:00 do godz. 12:00 w pokoju nr 5 (ul. Uniwersytecka 22/26)

 


 

Harmonogram rekrutacji do

Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

w roku akademickim 2022/2023:

 


- rozpoczęcie elektronicznej rejestracji w systemie IRKa: 01.06.2022 r.

 

- ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 24.06.2022 r. do godz. 10:00

 

- termin i miejsce składania dokumentów: od 14.06.2022 do 24.06.2022 r. do godz. 15:00  w Dziekanacie, pok. nr 4, 5, 6, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

 
- Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: określone w Zarządzeniu nr 1 Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskeij UWr

 

 


 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2022/2023:

 

- Uchwała nr 140/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych w roku  akademickim 2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2022/2023

-Zarządzenie nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 121/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2022 Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na program „Doktorat wdrożeniowy" w roku akademickim 2022/2023


 

Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2022/2023:

 

- podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

- zgoda na podjęcie się funkcji promotora

- oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych

- oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej

 


 

Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2022 roku egzamin ze specjalności:

  

- Historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie,

- Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe i materialne, prawo sądowoadministracyjne, prawo administracyjne gospodarcze,

- nauki kryminologiczne,

- Prawo cywilne materialne, rodzinne i procesowe, prawo handlowe oraz prawo pracy,

- Prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

- Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

- Teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne.