Skip to Content

Rekrutacja

 

LISTA RANKINGOWA

osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (limit miejsc: 20)

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją postępowania rekrutacyjnego zapraszamy w terminie 5 lipca 2019 r. (piątek) w godzinach od 08:00 do 17:00, pok. nr 4 (ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

 
 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2019/2020:

 

- Uchwała nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.  w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020

- Zarządzenie nr 10/2019 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr przypisanych do jednostek organizacjnych Wydziału

- Zarządzenie nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

- Powołanie komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych

- Zarządzenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na program "Doktorat wdrożeniowy" w roku akademickim 2019/2020

 

 

Harmonogram rekrutacji do Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020 

Miejsce rekrutacji:

- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, (pok. nr 6)

 

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK:

- od 17.06.2019 r. do 22.06.2019 r.

 

Termin składania dokumentów:

- od 17.06.2019 r. do 25.06.2019 r.  

 

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 

01.07.2019 r.  - szczegóły zamieszczone w Zarządzeniu Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na program "Doktorat wdrożeniowy" w roku akademickim 2019/2020

 

 

 
  

Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji do Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2019/2020:

 

- podanie o przyjęcie na studia

- zgoda na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego

- oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych

 

 


 

Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2019 roku egzamin ze specjalności:

 

 

- prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

- teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

- nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe,

- prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

- nauki kryminologiczne,

- prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo pracy,

- historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie.