Skip to Content

Rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na rok akademicki 2018/2019 

Miejsce rekrutacji:

- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, (pok. nr 6)

 

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK2:

- od 03.04.2018 r. do 22.06.2018 r.

 

Termin składania dokumentów:

- od 04.06.2018 r. do 25.06.2018 r.  

 

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się nie wcześniej niż w dniu 01.07.2018 r.
i nie później niż w dniu 07.07.2018 r.

Godziny oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego określi kierownik studiów doktoranckich w zarządzeniu, które zostanie ogłoszone nie później niż 28.06.2018 r.

 

 


 

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z:


1. Uchwałą nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

2. Uchwałą nr 57/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

3. Zarządzeniem Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

4. Zarządzeniem nr 10/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich przypisanych do jednostek organizacyjnych Wydziału

5. Zarządzeniem Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców na stacjonarne studia doktoranckie w roku 2018

Liczba oferowanych miejsc na studia stacjonarne: 30

Liczba oferowanych miejsc na studia niestacjonarne: 30

 


 

Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

 

- podanie o przyjęcie na studia

- zgoda na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego

- oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych

 

 


 

Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2018 roku egzamin ze specjalności:

 

- prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

- teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

- nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe,

- prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

- nauki kryminologiczne,

- prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo pracy,

- historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie,

- teoria ekonomii,

- międzynarodowe stosunki gospodarcze,

- finanse i rachunkowość.