Skip to Content

Ogłoszenia

 

Szanowni Doktoranci,

 

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszam serdecznie na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w dniu 23 września 2017 r. od godz. 14:00 w ZaZoo beach bar'ze. 

 

Link do Facebook'owego wydarzenia: https://www.facebook.com/events/117866782246852/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

Infografika do wydarzenia znajduje się tutaj.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Patryk Gutierrez 

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 


 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na Warszat dla wrocławskiego środowiska prawniczego oraz przedstawicieli organów ścigania.

 


 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo wobec wyzwań współczesności”.
 

Konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniu 14 września 2017 r., zaś nabór abstraktów trwa do 25 sierpnia 2017 roku. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:
https://web.facebook.com/events/336366273464946/

 


 

Szanowni Państwo,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła na początku sierpnia kolejne konkursy na granty badawcze w pięciu programach: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS.
Naukowcy z całego świata reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, mogą się ubiegać o granty na projekty badawcze w łącznej wysokości 67 mln zł. Wnioski należy składać do 2 października br.
 

Zachęcamy do składania wniosków.

 

 


 

Szanowni Państwo!

Doktoranci, którzy będą prowadzić zajęcia w roku akademickim 2017/2018 proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana z dnia 27 lipca 2017 r.

Zarządzenie Dziekana nr 18/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

 


 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertami współpracy z Hiszpanii.

Oferty dotyczą aktualnego konkursu na indywidualne stypendia Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA IF) w ramach progamu Horyzont 2020 - termin skladania wniosków upływa 14 września 2017 r. o godz. 17:00.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listą grantów i stypendiów na lipiec, opracowaną przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS


 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że wzory kart przebiegu studiów doktoranckich zamieszczone są w Zarządzeniu nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - stanową one załącznik 5a oraz 5b.


 

Szanowni Państwo!

Doktoranci, którzy chcieliby przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich ze względu na konieczność prowadzenia długotrwałych badań naukowych, proszeni są o składanie wniosków o przedłużenie studiów na druku podanym poniżej.

Podanie o przedłużenie studiów.