Skip to Content

Witamy na stronie Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych

 


Informacje ogólne o studiach doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zawarte są w zakładce Organizacja.

Zasady rekrutacji i wzory dokumentów zamieszczono w zakładce Rekrutacja.

Program studiów i informacje o obowiązkach doktoranta znajdują się w zakładce Program.

Rozkłady zajęć można znaleźć w zakładce Harmonogram.

Inne informacje zamieszczane są w zakładce Ogłoszenia.

Niezbędne adresy i telefony zawiera zakładka Kontakt.

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z oceną parametryczną naszego Wydziału, proszę o sporządzenie w formie elektronicznej – najpóźniej do dnia 23 stycznia 2017 r. – wykazów własnych publikacji za lata 2013-2016, a także o przekazanie ich kierownikowi katedry/zakładu (na właściwy adres mailowy) oraz na adres p. mgr. Bartłomieja Jaworskiego (bartlomiej.jaworski@uwr.edu.pl).

W ciągu kolejnego tygodnia lista Państwa publikacji zostanie porównana z informacjami, jakie kierownicy jednostek otrzymają z Biblioteki WPAE.

W wykazach proszę uwzględnić jedynie monografie autorskie (samodzielne lub we współautorstwie maksymalnie trzech osób) oraz artykuły opublikowane w czasopismach punktowanych 6 i więcej na ministerialnej liście A (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/15f2ccc3de8d3c3ce6d4f40456918a35.pdf) lub liście B (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf).

Informacja o wskazanych publikacjach powinna zawierać autora, tytuł, miejsce i rok publikacji, a także informację o liczbie arkuszy wydawniczych (każdy arkusz wydawniczy to 40.000 znaków ze spacjami).

Z góry dziękuję za pomoc.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Dziekan WPAE UWr