Skip to Content

Program

 

Program Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej  Uniwersytetu Wrocławskiego :

 

- Uchwała nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.  w sprawie programów kształcenia  w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

 

- Uchwała nr 161/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i następnych.

  

Studia Doktoranckie Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

Uchwała nr 146/IX/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 16 września 2013 r. w sprawie Programu kształcenia na studiach doktoranckich nauk prawnych (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 i w latach następnych.

Doktorantów realizujących plan studiów i program naucznania obowiązujący przed wejściem w życie niniejszej uchwały, wymiar seminarium doktoranckiego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 14 godzin kontaktowych i 6 godzin niekontaktowych w semestrze.

 

Uchwała nr 105/VI/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru na Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych realizowanych w roku akademickim 2018/2019.

Załącznik - wykaz przedmiotów

 

 ***

Uchwała nr 152/XII/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

***

Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Studiów Doktoranckich z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia poziomu znajomości języka obcego, którego osiągnięcie pozwala ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach  i uzyskania zaliczenia z języka obcego.

 ***

Uwaga Doktoranci!
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zajęciach wynikających z programu studiów doktoranckich
.