Skip to Content

Rekrutacja

 

Komisja Rekrutacyjna do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki prawne ogłasza w dniu 3 lipca 2024 r. listę rankingową


Uwaga!

wgląd w dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego będzie możliwy w dniu 4 lipca 2024 r. (czwartek)

w godz. 9:00-11:00 oraz 14:00-15:00 w pokoju nr 103 budynek A

(ul. Uniwersytecka 22/26)

po wcześniejszym zgłoszeniu na maila

joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl


Harmonogram rekrutacji

do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

w roku akademickim 2024/2025


termin elektronicznej rejestracji w systemie IRK:

03.06.2024 r. - 21.06.2024 r.

 

termin i miejsce składania dokumentów:

12.06.2024 r. - 21.06.2024 r.

 

budynek A (ul. Uniwersytecka 22/26),

pokój 22 - parter (szklane drzwi po lewej stronie) w godzinach pracy BOS’u (bez środy 15:00-17:00 i soboty)


Zarządzenie w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.


 

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2024/2025


UCHWAŁA NR 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2024/2025

ZARZĄDZENIE Nr 95/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

ZARZĄDZENIE Nr 100/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2024/2025

 


Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji

do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu

Wrocławskiego na rok akademicki 2024/2025:

 


Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2024 roku egzamin ze specjalności: