Skip to Content

Rekrutacja

Komisja Rekrutacyjna do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki prawne ogłasza w dniu 5 lipca 2023 r. listę rankingową

 

 

Uwaga!

wgląd w dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego będzie możliwy w dniu 7 lipca 2023 r. (piątek)

od godz. 11:00 do godz. 13:00 w pokoju nr 103 budynek A

(ul. Uniwersytecka 22/26)

po wcześniejszym zgłoszeniu na maila

joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl


Ogłaszamy konkurs na czteroletnie stypendium doktorskie w ramach projektu badawczego pt. "Wirtualna Sprawiedliwość"

 

więcej informacji:

prawo.uni.wroc.pl/node/49147


Harmonogram rekrutacji

do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

w roku akademickim 2023/2024


termin elektronicznej rejestracji w systemie IRK:

01.06.2023 r. - 23.06.2023 r.

 

termin i miejsce składania dokumentów:

13.06.2023 r. - 23.06.2023 r.

 

budynek A (ul. Uniwersytecka 22/26),

pokój 22 - parter (szklane drzwi po lewej stronie) w godzinach pracy BOS’u Zarządzenie w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.


Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024

UCHWAŁA NR 146/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 138/XI/2022 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024 

wraz z załącznikiem: Załącznik do uchwały 138/XI/2022

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2023 r.w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 125 /202 3 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2023/2024


Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024:

 

 


Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2023 roku egzamin ze specjalności: