Skip to Content

Witamy na stronie Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych

 


Informacje ogólne o studiach doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zawarte są w zakładce Organizacja.

Zasady rekrutacji i wzory dokumentów zamieszczono w zakładce Rekrutacja.

Program studiów i informacje o obowiązkach doktoranta znajdują się w zakładce Program.

Inne informacje zamieszczane są w zakładce Ogłoszenia.

Niezbędne adresy i telefony zawiera zakładka Kontakt.