Skip to Content

Stypendia

Wydziałowa Komisja Doktorancka w dniu 27.10.2023 r. ogłasza ostateczną listę rankingową doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024


 

Wydziałowa Komisja Doktorancka ogłasza wstępną listę rankingową doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024

Wydziałowa Komisja Doktorancka informuje, że wgląd do zgromadzonych w sprawie dokumentów będzie można uzyskać w następującym dniu:

- 25.10.2022 r. (środa) od godz. 14:00 do godz. 15:00 w pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26)

 

  

Wydziałowa Komisja Doktorancka ogłasza ostateczną listę rankingową doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023

Wydziałowa Komisja Doktorancka w dniu 14.10.2022 r. ogłasza wstępną listę rankingową doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka informuje, że wgląd do zgromadzonych w sprawie dokumentów będzie można uzyskać w następujących dniach:

- 18.10.2022 r. (wtorek) od godz. 10:00 do godz. 11:00 w pok. 305 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26)

- 20.10.2022 r. (czwartek) od godz. 09:30 do godz. 10:30 w pok. 305 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26)

 

 

 

 Doktoranci studiów stacjonarnych mają prawo ubiegać się o następujące stypendia:

 


1. Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2022 r.:

- dla doktorantów roku IV:  termin rejestracji poprzez USOSWeb do dnia 30 września 2022 r. .

Wypełnienie formularza będzie możliwe po rozliczeniu roku akademickiego 2021/2022. Informujemy, że wydrukowany wniosek należy uzupełnić o dodatkowe dokumenty:

opinię opiekuna naukowego albo promotora,

kartę osiągnięć w pracy badawczej i dydaktycznej doktoranta stanowiącą załącznik do szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.

oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

i złożyć w Dziekanacie (pok. nr 4, 5, 6).

 

 - Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Wrocławskim

- Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)

ZARZĄDZENIE Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. – w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

- Zarządzenie nr 19/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Załącznik do Zarządzenia nr 19/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Załącznik do szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.


2. Stypendia dla najlepszych doktorantów oraz inne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów:

 Sekcja Pomocy Materialnej (pok. 2 bud. A).

 uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

 

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce "Studenci" Informacje i Ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej.